§ PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, gdyż reguluje niemal wszystkie aspekty życia – społeczne, rodzinne i prywatne. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego, w szczególności spraw dotyczących windykacji zadłużenia, prawa rzeczowego i zobowiązań, a także prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego. Nasze usługi obejmują porady prawne, opinie i analizy oraz reprezentacja Klientów w sporach sądowych.

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:
  • windykację należności;
  • prawo rzeczowe – ochrona własności i posiadania, stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności, postępowanie wieczystoksięgowe;
  • prawo zobowiązań – roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, sprawy odszkodowawcze, w tym dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów ubezpieczeniowych, roszczeń wynikających z wypadków i kolizji drogowych, roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, roszczeń z tytułu naruszenia innych dóbr osobistych;
  • prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub z ustawy, dział spadku, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, dochodzenie zachowku, a także doradztwo w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku;
  • prawo rodzinne i opiekuńcze – rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, uznanie ojcostwa, przysposobienie. Adwokat od spraw rodzinnych Magdalena Musiał od wielu lat z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Najwyższy standard obsługi prawnej w zakresie prawa rodzinnego gwarantuje rzetelna wiedza oraz doświadczenie. Adwokat prawa rodzinnego zajmuje się m.in. udzielaniem porad prawnych, reprezentowaniem przed sądami, prowadzeniem negocjacji, a także reprezentowaniem Klientów w postępowaniu egzekucyjnym. Naszym Klientom oferujemy zaangażowanie oraz pomoc prawną na każdym etapie spraw rodzinnych.

Adwokat od spraw rodzinnych Magdalena Musiał od wielu lat z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Najwyższy standard obsługi prawnej w zakresie prawa rodzinnego gwarantuje rzetelna wiedza oraz doświadczenie. Adwokat prawa rodzinnego zajmuje się m.in. udzielaniem porad prawnych, reprezentowaniem przed sądami, prowadzeniem negocjacji, a także reprezentowaniem Klientów w postępowaniu egzekucyjnym. Naszym Klientom oferujemy zaangażowanie oraz pomoc prawną na każdym etapie spraw rodzinnych.

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793 Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał