Prawo mieszkaniowe, spółdzielcze i lokalowe

§ PRAWO MIESZKANIOWE, SPÓŁDZIELCZE I LOKALOWE

Kancelaria adwokacka adwokat Magdaleny Musiał z siedzibą w Chorzowie oferuje kompleksową pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach mieszkaniowych z zakresu prawa spółdzielczego i lokalowego.

Obsługa prawna w Chorzowie

Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowym oraz zarządców nieruchomości. Adwokat Magdalena Musiał zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym, tworzeniem umów oraz prowadzeniem spraw mieszkaniowych, lokatorskich oraz spółdzielczych.

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:
  • obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot;
  • pomoc prawna mieszkańcom, sprawy o podwyższenie opłat i czynszu, spory o ustalenie stosunku najmu, eksmisje oraz inne związane z nieruchomościami.

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793 Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał