Czym różni się separacja od rozwodu?


Małżonkowie mogą zdecydować się na separację lub rozwód. Choć oba te rozwiązania mają na celu uregulowanie sytuacji prawnej pomiędzy małżonkami, istnieją istotne różnice pomiędzy nimi.

Separacja – definicja i skutki prawne

Separacja to stan prawny, który nie rozwiązuje małżeństwa, lecz jedynie reguluje sytuację prawną małżonków, którzy postanowili żyć osobno. Separacja może być zarówno faktyczna, czyli wynikająca z samego życia osobno, jak i sądowa, która jest orzeczeniem wydanym przez sąd na wniosek jednego z małżonków lub obojga.

W wyniku separacji sądowej następuje podział majątku wspólnego oraz ustalane są kwestie dotyczące opieki nad dziećmi, alimentów oraz kontaktów z dziećmi. Separacja nie wpływa jednak na przysługujące małżonkom prawa i obowiązki wynikające z małżeństwa, takie jak np. obowiązek alimentacyjny wobec współmałżonka czy prawo do dziedziczenia. 

Rozwód – definicja i skutki prawne

Rozwód to orzeczenie sądowe, które rozwiązuje małżeństwo. Aby dojść do rozwodu, konieczne jest udowodnienie istnienia przesłanek przewidzianych przez prawo, takich jak upływ co najmniej roku od chwili zawarcia małżeństwa, trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz brak możliwości dalszego wspólnego życia. W przypadku rozwodu sąd może orzec winę jednego lub obojga małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego.

W wyniku rozwodu następuje podział majątku wspólnego, ustalane są kwestie dotyczące opieki nad dziećmi, alimentów oraz kontaktów z dziećmi. Rozwód powoduje także utratę przysługujących małżonkom praw i obowiązków wynikających z małżeństwa.

Różnice między separacją a rozwodem

Jako adwokat od rozwodów pomagam w podjęciu właściwej drogi prawnej. Podstawowa różnica między separacją a rozwodem polega na tym, że separacja nie rozwiązuje małżeństwa, a jedynie reguluje sytuację prawną małżonków, którzy postanowili żyć osobno. Rozwód natomiast oznacza zakończenie małżeństwa i utratę przysługujących małżonkom praw i obowiązków wynikających z tego stanu.

Kolejna różnica dotyczy konieczności udowodnienia przesłanek rozwodu. W przypadku separacji sądowej nie jest wymagane udowodnienie winy jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego, podczas gdy w przypadku rozwodu sąd może orzec winę jednego lub obojga małżonków.

Wróć do bloga

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał