Jak odzyskać dług? Sposoby windykacji


W życiu zdarza się, że zaciągnięty dług nie zostaje spłacony na czas, a dłużnik unika kontaktu lub nie ma zamiaru spłacić swojego zobowiązania. W takiej sytuacji często pojawia się pytanie: jak odzyskać dług? Odpowiedź na nie może być skomplikowana, ale istnieją sposoby, które pomogą odzyskać należności. Ten artykuł opisuje dwie główne metody windykacji: polubowną oraz sądowo-egzekucyjną.

Windykacja polubowna – na czym polega w praktyce?

Windykacja polubowna to pierwszy etap windykacji długu, który pozwala na rozwiązanie sporu między wierzycielem a dłużnikiem bez udziału sądu. Pierwszym krokiem w windykacji polubownej jest wezwanie dłużnika do zapłaty. Wezwanie powinno zawierać informacje dotyczące zadłużenia oraz określony termin na uregulowanie zobowiązań. W przypadku braku reakcji dłużnika na wezwanie do zapłaty warto podjąć próbę negocjacji. Jeśli i negocjacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, kolejnym krokiem może być mediacja. Mediator to osoba trzecia, która pomaga stronom dojść do porozumienia.  Jeżeli i ta metoda zawodzi, można skorzystać z usług firmy windykacyjnej. Warto też zasięgnąć porady u adwokata. W Chorzowie porad prawnych w tym zakresie udziela np. kancelaria adwokacka Magdaleny Musiał.

Windykacja sądowo-egzekucyjna – co to takiego?

W sytuacji, gdy windykacja polubowna nie przynosi efektów, wierzyciel może zdecydować się na windykację sądowo-egzekucyjną. Pierwszym jej etapem jest złożenie pozwu przeciwko dłużnikowi w odpowiednim sądzie. W toku procesu sądowego sędzia będzie rozpatrywał sprawę i oceniał dowody przedstawione przez obie strony. W przypadku wydania wyroku dłużnik zostanie zobowiązany do spłaty długu. Jeżeli nie ureguluje długu pomimo prawomocnego wyroku, wierzyciel może wnioskować o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Wróć do bloga

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał