Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?


Rozwód z orzeczeniem o winie to rozwiązanie małżeństwa, w którym jedna ze stron zostaje uznana za winną rozpadu związku. W Polsce istnieje kilka przesłanek, które mogą uzasadnić orzeczenie winy, takich jak niewierność, nadużycia alkoholu czy przemoc domowa. Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, należy przejść przez odpowiednie postępowanie sądowe.

Pierwszym krokiem w procesie rozwodowym jest zgłoszenie wniosku o rozwód do sądu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie żądania rozwodu oraz wskazanie strony winnej rozpadu małżeństwa. Należy też dołączyć wszelkie dowody potwierdzające zarzuty, takie jak dokumentacja medyczna, zeznania świadków czy korespondencja.

Po złożeniu wniosku sąd ustala termin pierwszej rozprawy. Warto w tym czasie skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże przygotować się do postępowania i doradzi, jakie argumenty przedstawić przed sądem. Reprezentacja prawna nie jest obowiązkowa, ale może znacznie ułatwić proces.

Podczas sprawy rozwodowej strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów oraz dowodów na poparcie swojego stanowiska. Sąd może również przesłuchać świadków oraz biegłych, którzy pomogą ocenić sytuację. Ważne jest, aby dobrze przygotować się do przesłuchania, gdyż to właśnie na jego podstawie sąd podejmie decyzję o orzeczeniu winy.

Skutki rozwodu z orzeczeniem o winie

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, sąd może nakazać winnej stronie zapłatę alimentów na rzecz drugiej strony oraz dzieci. Wysokość alimentów zależy od wielu czynników, takich jak zarobki stron, potrzeby dzieci czy możliwości utrzymania. Sąd może również podzielić majątek wspólny małżeństwa, uwzględniając wkład każdej ze stron w jego zdobycie oraz potrzeby stron po rozwiązaniu małżeństwa.

Warto pamiętać, że orzeczenie winy może wpłynąć na relacje między byłymi małżonkami oraz dzieci, zwłaszcza jeśli sąd przyzna prawa rodzicielskie jednej ze stron. Dlatego warto zastanowić się, czy konieczne jest dążenie do orzeczenia winy, czy lepiej postarać się o rozwód bez orzekania o winie, który może być mniej konfliktowy.

Wróć do bloga

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał