Kontrole zwolnień lekarskich a nowe możliwości ZUS


W ostatnich latach ZUS wprowadził szereg zmian, które ułatwiają kontrolowanie zwolnień lekarskich pracowników oraz pozwalają na wykorzystanie nowych narzędzi wspomagających ten proces. Celem tych zmian jest zwiększenie efektywności systemu kontroli zwolnień oraz ograniczenie nadużyć związanych z nieuzasadnionymi zwolnieniami lekarskimi.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-zwolnienia)

Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-zwolnienia) było jednym z kluczowych elementów współczesnych zmian w systemie kontroli zwolnień lekarskich. Dzięki tej reformie e-zwolnienia są przesyłane do ZUS-u w formie cyfrowej, co wpłynęło na znaczące przyspieszenie procesu przekazywania informacji o zwolnieniach. E-zwolnienia ułatwiły również pracodawcom dostęp do danych dotyczących nieobecności swoich pracowników oraz umożliwiły im szybsze reagowanie na sytuacje potencjalnych nadużyć.

W ramach nowych regulacji ZUS otrzymał uprawnienia do przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich u pracownika w miejscu jego zamieszkania. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w wyniku zgłoszenia przez pracodawcę, jak i z inicjatywy samego ZUS-u. W razie wykrycia nieprawidłowości i nadużyć takich jak podjęcie pracy zarobkowej w czasie pobierania zasiłku ZUS może wstrzymać wypłatę świadczeń.

Strefa Pracodawcy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

W kwestiach związanych z nadużyciami pomocna może być obsługa prawna firm i spółek, a dodatkowo z myślą o współczesnych potrzebach pracodawców, ZUS stworzył specjalną Strefę Pracodawcy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Jest to miejsce, gdzie przedsiębiorcy mogą składać dokumenty, sprawdzać informacje o swoich pracownikach oraz korzystać z wielu funkcji, które ułatwiają kontrolowanie zwolnień lekarskich i komunikację z Zakładem. To innowacyjne narzędzie pozwala na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie procesami związanymi ze zwolnieniami lekarskimi.

Wróć do bloga

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał