Plusy i minusy spółki cywilnej


Jedną z głównych zalet spółki cywilnej jest łatwość jej założenia. Wystarczy zawrzeć umowę spółki, która może mieć formę pisemną lub ustną, choć z oczywistych względów zaleca się sporządzenie dokumentu na piśmie. Nie ma też konieczności rejestracji spółki w odpowiednich urzędach, co przekłada się na niższe koszty związane z jej utworzeniem. W porównaniu do innych form prawnych, takich jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna, spółka cywilna jest zdecydowanie tańsza i prostsza w obsłudze.

Wspólna odpowiedzialność za długi

Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą wspólną i nierozdzielną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Oznacza to, że każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem za długi spółki, nawet jeśli nie wynikają one z jego działań. W praktyce może to oznaczać, że wspólnik, który nie był zaangażowany w konkretne działania prowadzące do zadłużenia spółki, również będzie musiał ponieść konsekwencje finansowe.

Brak osobowości prawnej

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie może być stroną w postępowaniach sądowych czy administracyjnych. Wszelkie sprawy związane ze spółką są prowadzone na rzecz jej wspólników, co może prowadzić do komplikacji w przypadku sporów czy egzekucji należności.

Spółka cywilna daje dużą swobodę działania wspólnikom. Mogą oni samodzielnie ustalać zasady współpracy, podział obowiązków oraz sposób podejmowania decyzji. Nie ma tu sztywnych ram prawnych, które narzucają konkretne rozwiązania organizacyjne czy strukturalne. Dzięki temu wspólnicy mają większą kontrolę nad funkcjonowaniem spółki i mogą dostosować ją do swoich potrzeb.

Podział zysków i strat

Wspólnicy spółki cywilnej dzielą się zarówno zyskami, jak i stratami wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że każdy ze wspólników ma prawo do udziału w zyskach, ale również musi uczestniczyć w pokrywaniu ewentualnych strat. W praktyce może to prowadzić do sytuacji, w której wspólnicy nie są zadowoleni z podziału dochodów czy obciążeń finansowych.

Planując założenie spółki warto skonsultować się z adwokatem od tworzenia umów, który pomoże w przygotowaniu umowy spółki cywilne.

Wróć do bloga

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał