Podział spadku. Wszystko, o czym należy wiedzieć


Z chwilą śmierci spadkodawcy stajemy się spadkobiercami. W zależności od tego, ilu osobom przysługuje prawo do nabycia dóbr, stają się oni współwłaścicielami tego, co jest do podziału. Dla przykładu — jeśli mamy 3 nieruchomości i 3 członków rodziny, każdy z nich jest współwłaścicielem ⅓ jednego obiektu. Jeżeli chcemy być wyłącznym właścicielem, musimy dokonać podziału majątku. Jak to zrobić?

Kiedy można podzielić spadek?

Dział spadku pozwoli na jasne określenie, do kogo należy dana część majątku i dóbr materialnych. Tego typu czynność może nastąpić jak najszybciej po dowiedzeniu się o zostaniu spadkobiercą. Jednak koniecznie trzeba uprzednio sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, który musi być zarejestrowany. Niekiedy tego typu czynność odbywa się drogą sądową. Należy dodać, że podział spadku nie jest obowiązkowy. Jednak niezrobienie tego często wiąże się z problemami podczas zarządzania majątkiem.

Sposoby dzielenia spadku

Jeśli spadkobiercy są zgodni, między sobą dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy notariusza i zawarcie umownego podziału spadku pomiędzy zebranymi. W innym przypadku konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową. Może ono się rozpocząć na żądanie jednej z osób upoważnionych do dóbr. Należy dodać, że są 3 metody podzielenia spadku — podział cywilny, fizyczny oraz przyznanie majątku wyłącznie jednemu ze spadkobierców lub kilku osobom, pod warunkiem że spłaci ona (lub oni) pozostałych upoważnionych.

Podział cywilny polega na sprzedaniu majątku i podzieleniu uzyskanej sumy pieniędzy pomiędzy wszystkich spadkobierców lub według przysługujących im udziałów. Dział fizyczny wchodzi w grę, jeśli niemożliwe jest podzielenie wszystkiego adekwatnie do wszystkich. Tu, np. ktoś może zatrzymać dom, zrzekając się praw do reszty majątku, choć sama nieruchomość jest warta mniej niż pozostałe dobra. Trzecia z dostępnych opcji sprawdza się, gdy jedna z osób, chce np. zamieszkać w mieszkaniu, dając należną sumę pozostałym spadkobiercą.

Wróć do bloga

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał