Rozwiązanie umowy o pracę a zachowaniem okresu wypowiedzenia


Umowa o pracę jest chętnie nawiązywana przez wielu pracowników. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na prawo do urlopu czy wcześniej ustalonego wynagrodzenia. Warto jednak wiedzieć, co się dzieje w przypadku chęci rozwiązania umowy ze strony pracodawcy lub pracownika. Jak wygląda kwestia związana z okresem wypowiedzenia?

Od czego zależy czas trwania okresu wypowiedzenia? 

Na początek warto wspomnieć, że chęć zakończenia stosunku współpracy może wyjść z inicjatywy pracodawcy, pracownika lub może do niej dojść na skutek porozumienia stron. Niezależnie od okoliczności, zwykle pojawiają się pewne wątpliwości dotyczące okresu wypowiedzenia. Właśnie dlatego firmy chętnie korzystają z porad prawnych w zakresie prawa pracy. Okres wypowiedzenia jest zależny od długości stażu pracownika w firmie, niezależnie od tego, czy chodzi o umowę o pracę zawartą na czas określony, czy nieokreślony. W praktyce prezentuje się to następująco:

  • 2 tygodnie wypowiedzenia przy umowach do 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc wypowiedzenia przy umowach od 6 miesięcy do 3 lat,
  • 3 miesiące wypowiedzenia przy umowach powyżej 3 lat.

A co w przypadku umów zawieranych na okres próbny? 

Czasami również zdarza się tak, że zachodzi potrzeba zakończenia stosunku pracy, który został zawarty na okres próbny. W tym przypadku przy okresie 2 tygodni są to 3 dni, przy okresie dłuższym niż 2 tygodnie jest to 1 tydzień, natomiast przy okresie wynoszącym 3 miesiące są to 2 tygodnie.

Oprócz tego należy również pamiętać o tym, że okres wypowiedzenia, który został określony w prawie pracy, jest skuteczny na koniec tygodnia lub miesiąca. Jeżeli zatem pracownik otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę 20. dnia miesiąca, to okres wypowiedzenia rozpocznie się dopiero z pierwszym dniem kolejnego.

Wróć do bloga

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał