Zasady rozpowszechniania wizerunku oraz jego ochrona


Niestety — polskie prawo nie reguluje tego, co należy rozumieć przez wizerunek. Jednak przyjmuje się, że jest to forma fizyczna, np. obraz, zdjęcie, uwieczniające daną osobę w taki sposób, że można ją rozpoznać. Przez nie dość jasno określone zasady, często dochodzi do niedozwolonego rozpowszechniania czyjegoś wizerunku. Kiedy prawo pozwala na tego typu czynność?

Ochrona wizerunku — kwestie prawne

O ochronie wizerunku można mówić dzięki:

  • ustawie o prawie ochronnym,
  • przepisom kodeksu cywilnego o dobrach osobistych,
  • rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

Dokumenty te pozwalają na pewną regulację, co do rozpowszechniania czyjegoś wizerunku. Zgodnie z nimi wizerunek można traktować, jako dane osobowe, których nie należy upubliczniać bez niczyjej zgody. Jednak nie ma mowy o tym, w jaki sposób owe przyzwolenia ma zostać udzielone. Prawo mówi również o karaniu osób, które użyły czyjegoś wizerunku w celu oczernienia lub wyrządzenia krzywdy.

Jeśli czujesz, że Twój wizerunek został użyty niezgodnie z prawem, skorzystaj z pomocy osoby znającej się na prawie. Adwokat na podstawie przesłanek oceni, czy doszło do naruszenia dóbr. Dotyczy to również sytuacji, w których mowa o naruszeniu dobrego imienia oraz godności. 

Kiedy można rozpowszechnić wizerunek bez czyjeś zgody?

Rozpowszechnienie czyjegoś wizerunku bez uzyskania zgody jest dozwolone, gdy osoba na nim uwieczniona jest tylko częścią całości. Można więc być na fotografii przedstawiającej większe zgromadzenie, imprezę publiczną lub krajobraz. Przyzwolenie na publikację zdjęć dotyczy również osób publicznych, jeśli fotografia jest zrobiona w momencie wykonywania przez uwiecznione osoby swoich obowiązków, np. w czasie konferencji, gali, premierze filmu czy na przyjęciu charytatywnym. Należy dodać, że przepisy te są często nadużywane.

Wróć do bloga

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał