Zwolnienie dyscyplinarne: kiedy pracodawca ma do tego prawo?


Do zakończenia współpracy z pracownikiem najczęściej dochodzi za porozumieniem stron. W niektórych sytuacjach jednak mamy do czynienia ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Warto jednak pamiętać, że do tego pracodawca ma prawo tylko w określonych sytuacjach. Jakich? Co zrobić, jeśli dostaniemy takie zwolnienie bez wyraźnych podstaw do jego wystawienia?

Przyczyny zwolnień dyscyplinarnych

Wśród przyczyn zwolnienia dyscyplinarnego podawanych przez Kodeks pracy możemy znaleźć ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, np. wszczynanie kłótni i bójek, a także realizowanie zadań pod wpływem środków odurzających. Kolejną przyczyną natychmiastowego zwolnienia może być popełnienie przez pracownika przestępstwa podczas trwania umowy o pracę. Warto jednak zaznaczyć, że przestępstwo to powinno uniemożliwiać dalsze wykonywanie obowiązków i zostać stwierdzone wyrokiem lub być oczywiste, ponieważ jeżeli dojdzie do uniewinnienia pracownika, będzie musiał otrzymać odszkodowanie.

Do zwolnień dyscyplinarnych dochodzi, gdy osoba zatrudniona na danym stanowisku traci zdolność do jego wykonywania. Sytuacja ta powinna być jednak spowodowana przez samego pracownika, np. jeżeli kierowca będzie prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu i w związku z tym zostanie mu odebrane prawo jazdy. 

Bezprawne zwolnienie dyscyplinarne — co robić?

Zdarza się, że pracodawcy nadużywają możliwości zwolnienia dyscyplinarnego pracowników i robią to bezprawnie, np. bez podania jasnej dla obu stron przyczyny czy też dokonują go ze względu na postępowanie, które nie jest podstawą do tego rodzaju rozwiązania stosunku pracy. W takim wypadku warto sprawdzić, jak może nam pomóc kancelaria prawna. Osoba, która dobrze zna prawo pracy, może ustalić plan działania w takich sytuacjach i ułatwić dochodzenie swoich praw.

Wróć do bloga

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał