§ PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, gdyż reguluje niemal wszystkie aspekty życia – społeczne, rodzinne i prywatne. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego, w szczególności spraw dotyczących windykacji zadłużenia, prawa rzeczowego i zobowiązań, a także prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego. Nasze usługi obejmują porady prawne, opinie i analizy oraz reprezentacja Klientów w sporach sądowych.

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:
  • windykację należności;
  • prawo rzeczowe – ochrona własności i posiadania, stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności, postępowanie wieczystoksięgowe;
  • prawo zobowiązań – roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, sprawy odszkodowawcze, w tym dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów ubezpieczeniowych, roszczeń wynikających z wypadków i kolizji drogowych, roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, roszczeń z tytułu naruszenia innych dóbr osobistych;
  • prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub z ustawy, dział spadku, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, dochodzenie zachowku, a także doradztwo w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku;
  • prawo rodzinne i opiekuńcze – rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, uznanie ojcostwa, przysposobienie. Adwokat od spraw rodzinnych Magdalena Musiał od wielu lat z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Najwyższy standard obsługi prawnej w zakresie prawa rodzinnego gwarantuje rzetelna wiedza oraz doświadczenie. Adwokat prawa rodzinnego zajmuje się m.in. udzielaniem porad prawnych, reprezentowaniem przed sądami, prowadzeniem negocjacji, a także reprezentowaniem Klientów w postępowaniu egzekucyjnym. Naszym Klientom oferujemy zaangażowanie oraz pomoc prawną na każdym etapie spraw rodzinnych.

Adwokat od spraw rodzinnych Magdalena Musiał od wielu lat z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Najwyższy standard obsługi prawnej w zakresie prawa rodzinnego gwarantuje rzetelna wiedza oraz doświadczenie. Adwokat prawa rodzinnego zajmuje się m.in. udzielaniem porad prawnych, reprezentowaniem przed sądami, prowadzeniem negocjacji, a także reprezentowaniem Klientów w postępowaniu egzekucyjnym. Naszym Klientom oferujemy zaangażowanie oraz pomoc prawną na każdym etapie spraw rodzinnych.

Jedną ze specjalności kancelarii jest prowadzenie spraw rozwodowych. Osoby poszukujące doświadczonego adwokata od spraw rozwodowych mogą liczyć na rzetelną, kompleksową pomoc specjalisty, łącznie z przygotowaniem pozwu oraz reprezentowaniem Klienta przed sądem. Sprawy rozwodowe mogą mieć różny przebieg, wiele zależy od dobrej woli obu stron. Sąd orzekając rozwód, bierze też pod uwagę dobro małoletnich dzieci. Ze sprawami rozwodowymi powiązane są takie kwestie jak ustalanie wielkości alimentów, zakresu władzy rodzicielskiej czy podziału majątku. Jako adwokat od spraw rozwodowych i spraw rodzinnych, mający w swoim zawodowym dorobku obsługę wielu Klientów, Magdalena Musiał jest w stanie pomóc w każdym z tych przypadków.

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793 Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał