§ PRAWO KARNE

Wiodącą praktyką Kancelarii w Chorzowie są sprawy karne i spory sądowe, które wymagają szczególnej wiedzy oraz zaangażowania adwokata. Kompleksową pomoc prawną we wszelkich sprawach świadczy adwokat prawa karnego Magdalena Musiał.

Adwokat prawa karnego – Magdalena Musiał

Adwokat prawa karnego Magdalena Musiał od kilku lat reprezentuje interesy Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Porady prawne oraz reprezentowanie Klientów w sprawach karnych świadczone są zarówno w siedzibie Kancelarii adwokackiej, jak również miejscu osadzenia Klienta.

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.
  • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu), również na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności);
  • obronę w sprawach karno-skarbowych;
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w ;szczególności w postaci sporządzania zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem;
  • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego;
  • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
  • reprezentowanie osób zatrzymanych.

Przestępstwa narkotykowe

Kancelaria w Chorzowie specjalizuje się we wszystkich zagadnieniach związanych z przestępstwami narkotykowymi, w tym prowadzeniu spraw o posiadanie narkotyków i dopalaczy. Adwokat od spraw narkotykowych Magdalena Musiał posiada kilkuletnie doświadczenie procesowe w sprawach karnych dotyczących przestępstw narkotykowych. Zapewnia pomoc na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym obronę i reprezentację podejrzanych i oskarżonych. Priorytetem jest zawsze dobro i korzyść Klienta. W przypadku spraw narkotykowych pomoc doświadczonego adwokata jest nieodzowna, gdyż za przestępstwa te grożą surowe kary. Im wcześniej Klient skontaktuje się z adwokatem od spraw narkotykowych, tym szybciej może on przystąpić do działania. Warto też, by prawnik był obecny na przesłuchaniu Klienta.

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793 Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał