§ PRAWO PRACY

Do zakresu świadczonych przez naszą Kancelarię usług prawnych należą sprawy związane z prawem pracy. Adwokat Magdalena Musiał posiada bogatą wiedzę oraz doświadczenie w tej dziedzinie prawa, dzięki prowadzeniu szeregu spraw dla przedsiębiorców w ramach obsługi prawnej.

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:
  • reprezentowanie pracownika dotyczących ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw pracowników;
  • ustalanie istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej;
  • zasady wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia;
  • dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny);
  • dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing oraz molestowanie w miejscu pracy;
  • wypadki przy pracy;
  • odszkodowanie wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Przestrzeganie przez pracownika ustalonego w umowie zakazu konkurencji wiąże się z wypłaceniem odszkodowania przez pracodawcę. Kodeks pracy określa minimalną wysokość odszkodowania. Adwokat Magdalena Musiał posiada specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z naruszeniem zakazu konkurencji.

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793 Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał