§ Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń reguluje wszystkie kwestie związane z czynami zabronionymi, które kwalifikuje się jako te, o niższej szkodliwości społecznej, niż zachowania wyszczególnione w prawie karnym. W zakresie prawa wykroczeń zajmujemy się zarówno obroną osób, które zostały oskarżone o popełnienie czynu zabronionego, jak również reprezentacją interesów poszkodowanych w wyniku wykroczenia. Występujemy także w roli oskarżycieli posiłkowych. Sprawy związane z wykroczeniami często dotyczą zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, palenia w miejscach, w których jest to niedozwolone, handlu w przypadku nieposiadania odpowiednich zezwoleń, wypadków komunikacyjnych oraz kradzieży.

Jak może wyglądać pomoc adwokata w sprawach związanych z prawem wykroczeń?

Pomoc prawna adwokata w sprawach dotyczących prawa wykroczeń może koncentrować się na udzielaniu porad prawnych w odniesieniu do ryzyka odpowiedzialności, sporządzaniu opinii prawnych czy szczegółowej analizy konkretnej sprawy. W praktyce często zajmujemy się przygotowywaniem wniosków oraz pism procesowych, uczestnictwem w postępowaniach sądowych czy sporządzaniem wniosków dowodowych, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu danej sprawy.

Klientom zgłaszającym się po pomoc najczęściej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, areszt, konieczność naprawienia szkody, przepadnięcia określonych przedmiotów, prac społecznych czy zakazu prowadzenia pojazdów. Kary orzeczone przez sąd mogą być dla Klienta niejednokrotnie tak samo uciążliwe jak te, które przewiduje kodeks karny, zatem zawsze dokładamy wszelkich starań, aby doprowadzić do jak najbardziej pozytywnego rozwiązania sprawy dla osoby korzystającej z pomocy kancelarii adwokackiej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty adwokatów pracujących w Chorzowie w kancelarii Magdaleny Musiał, jednocześnie zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania szczegółów dotyczących współpracy.

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793 Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał