§ Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej, popularnie nazywane również prawem autorskim to zespół regulacji prawnych odnoszących się do ochrony dóbr powstałych w wyniku działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Prawo to obejmuje nie tylko utwory muzyczne, pisane czy audiowizualne, ale również patenty i znaki towarowe. Ponieważ mamy świadomość tego, jak ważne jest zabezpieczenie takich dóbr przed nieuprawnionym wykorzystaniem, zdecydowaliśmy, że jednym z głównych obszarów działalności kancelarii adwokackiej Magdaleny Musiał z Chorzowa będzie właśnie ochrona twórców.

Kto najczęściej korzysta z porad prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej?

Do kancelarii często zgłaszają się osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa, w szczególności te, jakkolwiek powiązane z reklamą, mediami, wynalazkami czy produktami służącymi celom rekreacyjnym. Pomoc prawna z zakresu prawa własności intelektualnej pozwala na zachowanie swojej pozycji na rynku, otrzymywanie należnych wynagrodzeń czy zapobieżenie naruszeniom dóbr osobistych lub majątkowych. Jako adwokaci specjalizujący się w prawie autorskim zajmujemy się:

  • przedsądowymi kontaktami z osobami naruszającymi dobra twórców,
  • udzielaniem doraźnych porad prawnych i konstruowaniem opinii adwokackich,
  • reprezentowaniem Klientów przed sądem oraz dochodzeniem ich praw,
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów licencyjnych lub przekazujących prawa majątkowe,
  • dochodzeniem wszystkich należnych roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich.

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią prawną wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać profesjonalną opinię lub pomoc prawną z zakresu prawa własności intelektualnej.

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793 Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał